Deelname

Het koor werkt met wisselende bezettingen. De deelnemers bereiden thuis individueel de muziek voor en op de repetities wordt gewerkt aan het bij elkaar voegen van de diverse partijen en het ontwikkelen van een kleurrijke koorklank. De repetities worden ad hoc gepland; per project zijn er gemiddeld drie repetitiedagen of -avonden op diverse locaties in de omgeving van Utrecht.

Tijdens de repetities wordt er hard gewerkt en tussendoor is er ruimte voor ontspanning en gezelligheid. Groepssfeer is een belangrijke pijler voor het koor om in korte tijd een samenhangende groep te creëren en een homogene koorklank te bereiken.

2016-04-16 13.30.54

Deelname aan Adveniat Musica gaat middels een auditie waarbij gelet wordt op technische beheersing en klankkleur van de stem, van blad kunnen zingen, zuiverheid en motivatie. Heb je interesse, vul dan het contactformulier  in en Rienk zal je terug mailen om een afspraak te maken.

Als je bent aangenomen kom je in het ledenbestand te staan. Er is geen jaarlijkse contributie: je betaalt alleen voor de projecten waaraan je meezingt. De bijdrage verschilt per project (afhankelijk van de verkregen subsidie en donaties, extra kosten voor solisten, instrumentalisten, concertlocatie enz.) en varieert tussen de €30,- en €50,-. Studenten betalen voor elk project een vast bedrag van €10. Voor aanvang van de eerste repetitie moet je bijdrage zijn overgemaakt. Ruim voor aanvang van een project ontvang je digitale muziekbestanden of links naar webadressen waar de muziek te koop is.